abutell

هزارن مطلب را برای شما شما فراهم نموده ایم تا مطلب خود را سریعتر بیابید.

تحقیق آفتکشها و سيستم توليد مثل در انسان

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


9 صفحه تحقيقات نشان داده است كه سموم آفتكشها باعث سقط جنين، عدم رشد فكري، اثرات مخرب ساختماني در بدن هنگام تولد و نقصهايي در اعمال و بافتهاي بدن مي شوند. در بررسي هاي بعمل آمده در آمريكا مشخص شده است كه سم كپون باعث كاهش حركت اسپرم و كوتاه شدن عمر آن مي شود. در تحقيقي ديگر آشكار گرديده است كه سم كارباريل باعث ايجاد اشكال غير طبيعي در اسپرم مي شود. همچنين مشخص گرديده است كه علفكش 24 D براي دستگاههاي توليد مثلي بدن مسمومسيت زا است بطوري كه آزمايشات نشان داده است كه بين اين سم و كاهش تعداد اسپرم ، افزايش اسپرمهاي بدشكل ارتباط مستقيم وجود دارد. بررسيهاي انجام شده روي 800 مرد نشان داد كه ميزان باروري مرداني كه در محيط كارشان با سموم مواجه هستند در مقايسه با ساير افراد كاهش معني داري دارد. تحقيقات مشابهي در هلند روي باغداران نشان داد كه اين افراد مدت زمان بيشتري براي بچه دار شدن شدن نياز دارند اين مدت در بهار و تابستان كه علفكشها بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند تقريبا دو برابر است. تعداد افراد عقيم در اين نحقيق 28 درصد بود در حالي كه در افراد شاهد اين مقدار تنها 8 درصد مشاهد شد. همچنين ت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − 6 =

abu © 2017 Frontier Theme