abutell

هزارن مطلب را برای شما شما فراهم نموده ایم تا مطلب خود را سریعتر بیابید.

تحقیق آمار – آردو نان

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


10 ص     روش تحقيق در اين آمار‎گيري جامعه اماري شامل افرادي است كه خود به نوعي مصرف كننده در سطح شهر مي باشند وهمچنين افرادي آگاه به توليد و مراحل تهيه آرد و نان مي باشند همزمان از روشهاي تئوري و كتابخانه اي هم استفاده شده است . نحوه و  اجراء تحقيق 1 ـ مطالعه كتابخانه 2 ـ مراجعه به مركز پژوهشهاي غلات 3 ـ مراجعه به خبازيها 4 ـ استفاده از تجربه كاري مرتبط نوع و روش نمونه گيري روش نمونه گيري ساده محدود به گروهي از كارشناسان در امر توليد آرد و نان كه در سطح استان خراسان بر كيفيت نظارت وكنترل دارند.  محدوديت عمده در اين تحقيق فرصت بسيار محدود و نيز بودجه‎كم مي باشد. روش كسب اطلاعات طرح سئوالات و پرشسنامه هاي كه در آن به نوعي سئوالات مطرح شده است كه افراد در جايگاه كارشناس و فردي مطلع خود را يك مصرف كننده احساس مي كند .  داده ها و نتايج پژوهش بيشترين نان مصرفي مربوط به نان تافتون ( ماشيني ، دوار ، عراقي ) مي باشد كه حدود 36% جامعه آماري را تشكيل مي داد پس از ان لواش با 28%  و نان سنگگ با 27% نانهاي فري با 6% و در نهايت فانتزي با& …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − نه =

abu © 2017 Frontier Theme