abutell

هزارن مطلب را برای شما شما فراهم نموده ایم تا مطلب خود را سریعتر بیابید.

برچسب: پیام

پاورپوینت پيام و ويژگي های پيام اثربخش

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت پيام و ويژگي های پيام اثربخش فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش     تعداد اسلاید: 55   قسمتی از پاورپوینت :   •تعاريف مختلف برای ارتباط •جست و جو برای دست يافتن به کليه وسايل و امکانات موجود برای ترغيب و اقناع ديگران. ارسطو •فرآيندی که […]

پاورپوینت کدهاي احراز تماميت پيام و توابع درهم ساز

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت کدهاي احراز تماميت پيام و توابع درهم ساز فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 79   قسمتی از پاورپوینت :   •در این فصل روشهاي حفظ پیام در برابر تغییرات ناخواسته و شناسايي صحت محتواي پیامها مطالعه میشوند. •ابزارها: –کدهاي احراز هویت پیام –توابع […]

پاورپوینت نقش های پیام رسانی GPCRs در رونویسی ژن و بیولوژی سرطان

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت نقش های پیام رسانی GPCRs در رونویسی ژن و بیولوژی سرطان                   نوع فایل:power point قابل ویرایش: 20 اسلاید  قابل ویرایش:6 اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: رسپتورهای جفت شونده باG  پروتئین (GPCRs)، بزرگترین خانواده از   […]

پاورپوینت نقشهای پیام رسانی GPRSدر رونویسی ژن و بیولوژی سرطان

پاورپوینت نقشهای پیام رسانی GPRSدر رونویسی ژن و بیولوژی سرطان                   نوع فایل:power point قابل ویرایش:22 اسلاید قابل ویرایش:4 اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: GPCRs  در سلول های تکثیر شونده بیان شده و در بازآرایی بافت، تعمیر بافت، التهاب،   angiogenesis،رشد سلولی نرمال و سرطانی،نقش دارند. […]

پاورپوینت درس سوم پیام های آسمان پایه نهم: راهنمایان الهی

پاورپوینت درس سوم پیام های آسمان پایه نهم: راهنمایان الهی               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 23 اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.   با […]

پاورپوینت درس پانزدهم پیام های آسمان پایه هشتم: حقّ النّاس

پاورپوینت درس پانزدهم پیام های آسمان پایه هشتم: حقّ النّاس               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 21 اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.   با […]

پاورپوینت درس چهاردهم پیام های آسمان پایه هشتم: ما مسلمانان

پاورپوینت درس چهاردهم پیام های آسمان پایه هشتم: ما مسلمانان               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 15 اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.   با […]

پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمان پایه هشتم: کلید گنج ها

پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمان پایه هشتم: کلید گنج ها               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 20 اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.   […]

پاورپوینت درس دوازدهم پیام های آسمان پایه هشتم: ارزش کار

پاورپوینت درس دوازدهم پیام های آسمان پایه هشتم: ارزش کار               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 24 اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.   با […]

پاورپوینت درس یازدهم پیام های آسمان پایه هشتم: آفت های زبان

پاورپوینت درس یازدهم پیام های آسمان پایه هشتم: آفت های زبان               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 25 اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.   […]

پاورپوینت درس دهم پیام های آسمان پایه هشتم: دو سرمایهٔ گرانبها

پاورپوینت درس دهم پیام های آسمان پایه هشتم: دو سرمایهٔ گرانبها               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 20 اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.   […]

پاورپوینت درس نهم پیام های آسمان پایه هشتم: تدبیر زندگانی

پاورپوینت درس نهم پیام های آسمان پایه هشتم: تدبیر زندگانی               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 16 اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.   با […]

پاورپوینت درس هشتم پیام های آسمان پایه هشتم: نشان ارزشمندی

پاورپوینت درس هشتم پیام های آسمان پایه هشتم: نشان ارزشمندی               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 15 اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.   با […]

پاورپوینت درس هفتم پیام های آسمان پایه هشتم: یک فرصت طلایی

پاورپوینت درس هفتم پیام های آسمان پایه هشتم: یک فرصت طلایی               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 50 اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.   […]

پاورپوینت درس ششم پیام های آسمان پایه هشتم: نردبان آسمان

پاورپوینت درس ششم پیام های آسمان پایه هشتم: نردبان آسمان               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 22 اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.   با […]

پاورپوینت درس پنجم پیام های آسمان پایه هشتم: روزی که اسلام کامل شد

پاورپوینت درس پنجم پیام های آسمان پایه هشتم: روزی که اسلام کامل شد               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 19 اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده […]

پاورپوینت درس چهارم پیام های آسمان پایه هشتم: پیوند جاودان

پاورپوینت درس چهارم پیام های آسمان پایه هشتم: پیوند جاودان               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 14 اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.   با […]

پاورپوینت درس سوم پیام های آسمان پایه هشتم: همه چیز در دست تو

پاورپوینت درس سوم پیام های آسمان پایه هشتم: همه چیز در دست تو               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 18 اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده […]

پاورپوینت درس دوم پیام های آسمان پایه هشتم: عفو و گذشت

پاورپوینت درس دوم پیام های آسمان پایه هشتم: عفو و گذشت               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 2 2 اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. […]

پاورپوینت درس اول پیام های آسمان پایه هشتم: آفرینش شگفت انگیز

پاورپوینت درس اول پیام های آسمان پایه هشتم: آفرینش شگفت انگیز               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 18 اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.   […]

abu © 2017 Frontier Theme